Een donatie ten behoeve van een goed doel kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen aan info@depaardestal.net

Uw aanvraag zal worden beoordeeld aan de hand van een aantal basis criteria.

De belangrijkste twee criteria hebben betrekking op de lokatie van de begunstigde organisatie of project (1)dan wel de lokatie van de aanvrager (2) van de donatie, te weten:

1) De aanvraag betreft een geldelijke donatie ten behoeve van een organisatie of project met een lokaal karakter. Dat wil zeggen binnen de gemeente Lansingerland dan wel in de directe omgeving van de gemeente Lansingerland;

2) De begunstigde organisatie of het project heeft een nationaal of internationaal karakter. De aanvrager van de donatie heeft echter een directe relatie met de begunstigde organisatie of het project èn met de gemeente Lansingerland.

Het bestuur van 'De Paardestal' behoudt zich te allen tijde het recht voor om een verzoek om donatie af te wijzen, ongeacht de reden van afwijzing.

Over een afwijzing kan door de aanvrager niet worden gecorrespondeerd.

Made with ‌

HTML Editor